PDF Afdrukken E-mail
In de media

De toegankelijkheid van collaboratiedossiers

 Pleidooi voor bemiddelende rol van historici

Op de nieuwssite Apache.be breekt onze directeur Rudi Van Doorslaer een lans voor een betere ontsluiting van de dossiers uit de repressieperiode. Gezien de aard van de dossiers blijft voorzichtigheid omtrent privacy geboden, maar historici kunnen bemiddelend optreden. En de middelen? Die kunnen misschien via crowdfunding gevonden worden.
Lees verder.

Wat met Belgisch erfgoed van de donkere jaren van de 20ste eeuw ?

In een artikel verschenen op 6 november in Brussel Deze Week (zie hier) komt de directeur van CegeSoma, Rudi Van Doorslaer, terug op de gevaren die de Federale Wetenschappelijke Instellingen en CegeSoma in het bijzonder bedreigen.

“De Oorlogskranten" en "The Belgian War Press” eervol vermeld in “Le Soir”

In zijn weekendeditie van 22-23 februari besteedde de Brusselse krant Le Soir een volle pagina aan de Belgische pers in 1914-1918. Het artikel, dat de inleiding vormt bij de herdruk van zes nummers van Le Soir uit het begin van de Eerste Wereldoorlog, is vooral gebaseerd op een interview met Hans Boers, hoofdredacteur van De Oorlogskranten. In de tekst wordt allusie gemaakt op een mogelijke Franstalige versie van De Oorlogskranten. Vandaag kunnen wij melden dat er inderdaad een versie komt voor Franstalig België. Binnen enkele weken zal het eerste nummer in de krantenwinkels liggen. Verder heeft het artikel ook aandacht voor een ander project van het CEGESOMA: de website The Belgian War Press wordt “Une mine d'or à consulter” genoemd.

‘Naziroofkunst’ in Belgische musea?

Onduidelijke oorsprong van kunstwerken noodzaakt nader onderzoek

  De Vlaamse krant De Standaard berichtte afgelopen weekend over de aanwezigheid van 'naziroofkunst' in Belgische musea. De berichtgeving en de reacties die volgden, maken duidelijk dat er nog veel onopgeloste vragen zijn. Nader archiefonderzoek dringt zich op.
Lees meer...

De Oorlogskranten 1914-1918 op Fedra

 Het informatiemagazine van de federale ambtenaren, Fedra, wijdt vandaag (14 januari) een lang artikel aan de serie De Oorlogskranten, die sinds 23 december 2013 wekelijks verschijnt tot eind 2014 (klik hier). Cegesoma werd voor deze publicatie gevraagd door de Londense uitgeverij Albertas Limited. Lees meer...

Politieke radicalisering in de jaren 1930 en de huidige crisis: zijn er overeenkomsten? De mening van de directeur van het Cegesoma

Het Kortrijkse sociaal-artistieke gezelschap De Unie der Zorgelozen bracht onlangs Kasimir en Karolien, een theaterstuk uit 1932 van de Duitse auteur Odön von Horvath. Het stuk handelt over de opkomst van extremisme in Duitsland aan de vooravond van de machtsovername door de nazi's. Een van de verantwoordelijken van het gezelschap, Joon Bilcke, nam deze gelegenheid te baat om bij Rudi Van Doorslaer te peilen naar mogelijke overeenkomsten tussen het toenmalige Vlaanderen en Europa, en de huidige conjunctuur. Het interview verscheen in het zomernummer van De Gazet, het blad van De Unie.

Een uitgebreid artikel over de site The Belgian War Press in De Morgen

De krant De Morgen van maandag 14 januari 2013 besteedt een volledige pagina aan de door het CEGESOMA gecreëerde site The Belgian War Press. Herinneren we eraan dat via deze site de Belgische verzetsbladen uit de periode Eerste en Tweede Wereldoorlog online raadpleegbaar zijn. Het artikel in De Morgen behandelt ook de problematiek van de gecensureerde pers tijdens de twee wereldoorlogen. Wegens juridische redenen is deze pers momenteel nog niet aanwezig op de site. Wel kunnen de gecensureerde bladen in de leeszaal van het CEGESOMA geraadpleegd worden. Lees meer...

Aandacht voor “La Wallonie sous l’Occupation” en “Belgen in oorlog” in online magazine

Het online culturele magazine Culture, uitgegeven door de Universiteit van Luik, besteedde onlangs, in een dossier over de Tweede Wereldoorlog, geruime aandacht aan twee publicaties van het CEGESOMA. Op de eerste pagina wordt uitgebreid ingegaan op het fotoboek La Wallonie sous l'Occupation van Alain Colignon en Fabrice Maerten, dat deel uitmaakt van de 'Steden in oorlog'-reeks. Ook het belang van het boek Belgen in oorlog. Onbekende beelden, sterke verhalen, dat verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in de Gentse Sint-Pietersabdij (november 2012-april 2013), werd onderlijnd (op de tweede pagina). Lees meer...