PDF Afdrukken E-mail

Het CEGESOMA

Het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij is het Belgische expertisecentrum over 20ste eeuwse conflictgeschiedenis, met name over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.  De kerntaken zijn wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis, archiefdocumentatie, digitalisering en een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek. Het centrum vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief (zie programmawet van 26 december 2015 en koninklijk besluit van 23 mei 2016). Aan het hoofd staat een operationeel directeur die ondersteund wordt door het gespecialiseerd Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma.

 

Organisatie en personeel

Hoofd : Nico Wouters
Vervanger : Florence Gillet

 

Wetenschappelijke Staf

Bibliotheek en Publieksinformatie: Alain Colignon
Collectievalorisering: Fabrice Maerten
Communicatie en events: Isabelle Ponteville
Digitalisering: Florence Gillet
Onderzoek: Dirk Luyten
Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot

Archiefbeheer : Gertjan Desmet

 

Deeldomeinen en taken

Archief: Gertjan Desmet, Fabrice Maerten, Gerd De Coster, Johanna Neumann, Bruno Picard, Nico Theunissen, Francis Lambrechts, Marc De Win, Emile Dejehansart

Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe, Marie Kozyreff

Beeld en geluid: Florence Gillet,Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
BTNG: Nico Wouters, Dirk Luyten, Hilde Keppens

Leeszaal: Somaya Bounekoub, Gerd De Coster, Gertjan Desmet, Hilde Keppens, Abdennasser Sari, Kathleen Vandenberghe, Johanna Neumann

Belgradodepot: Gertjan Desmet, Kathleen Vandenberghe, Abdennasser Sari

Digitalisering: Florence Gillet, Gerd De Coster, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad

Digital Humanities: Anne Chardonnens

 

Projectmedewerkers

Anne Chardonnens: ADOCHS
Adina Babesh: EHRI-II
Margaux Roberti-Lintermans: UGESCO
Florence Rasmont : TRANSMEMO


Ondersteunende dienstenSecretariaat: Karima Richa, Lut Van Daele
Onderhoud: Léo Baudelet, Fouzia Mahi