PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS : Het dubbelnummer BTNG 2017 is verschenen

Met grote vertraging is het dubbelnummer (2-3) van 2017 verschenen. Lees meer...

De ‘Bijdragen’ (1970-1995) toegevoegd aan het digitaal archief van het BTNG

 De zeventien volumes van het tijdschrift 'Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog' (1970-1995) zijn toegevoegd aan de site van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG) (http://www.journalbelgianhistory.be/nl). Alle artikelen zijn gratis en via trefwoorden digitaal ontsloten. Dit betekent dus dat voor het eerst het digitale archief van drie tijdschriften centraal is samengebracht : de oude 'Bijdragen tot de Geschiedenis van WO II', het BTNG (vanaf 1969) en de 'Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis' (BEG, 1996-2011).
Lees meer...

De uitzendingen van Radio Bruxelles - Zender Brussel digitaal raadpleegbaar in de leeszaal.

 In oorlogstijd is de radio een bijzonder doeltreffend communicatiemiddel. Dankzij de radio vernamen de Belgen dagelijks nieuws over het front, beluisterden ze officiële of clandestiene toespraken, versleutelde berichten en propaganda-uitzendingen. Vele families hebben nog herinneringen aan de avonden die ze samen aan het radiotoestel doorbrachten. Radio was een ideaal middel om te informeren en te overtuigen, zowel voor de geallieerden als voor de bezetter. Dankzij het CegeSoma kan u vandaag opnieuw luisteren naar de radioprogramma's die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog uitzonden vanuit Brussel.
Lees meer...

Een ontmoeting tussen het Rijksarchief en de universiteiten rond het thema 'digitalisering'!

 In 2015 is het Rijksarchief een denkoefening gestart over de digitale toegang tot de collecties, met name via het BRAIN-project MADDLAIN dat loopt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Van de gebruikersgroepen die werden geanalyseerd, behoren de universitaire onderzoekers tot de voornaamste doelgroepen. Het was dus zeker een goed idee om diensthoofden van het Rijksarchief te laten samenzitten met vertegenwoordigers van de afdelingen Geschiedenis van de Belgische universiteiten om hen van gedachten te laten wisselen over hun respectievelijke noden. Een terugblik op de goed gevulde brainstorming die doorging op 5 februari 2018.  Lees meer...

Op vijandelijk terrein. Bezettingservaringen; herinnering en erfenis (1914-1949)

 Herdenkingsperiodes geven vaak aanleiding tot de uitgave van nieuwe werken over het betrokken onderwerp, maar die publicaties zijn niet altijd vernieuwend voor de geschiedschrijving. Over het fenomeen “bezetting” werd trouwens al heel wat onderzoek gevoerd. Is er dan over dit thema echt niets nieuws onder de zon? Lees meer...

De herdenking van de vijftigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 Herdenkingsevenementen zijn integraal deel gaan uitmaken van onze hedendaagse samenleving.  Honderd jaar Groote Oorlog, de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo en zelfs de recente aanslagen in ons land kwamen reeds aan bod als thema voor herdenkingsplechtigheden. Herdenkingen zijn maatschappelijke belevingen die ons iets kunnen leren; niet alleen over de historische gebeurtenis waarvoor ze staan maar ook over de manier waarop de samenleving daarmee omgaat. Anders gesteld: hoe en met welke bedoelingen 'recupereert' het heden het verleden?

  Lees meer...

De staat, geschiedenis en herinnering: nieuwe publicatie

 Samen met Berber Bevernage (UGent), is Nico Wouters (hoofd CegeSoma) co-editor van de nieuwe publicatie 'The Handbook of State-Sponsored History after 1945'. Met 45 hoofdstukken en ruim 50 auteurs, is dit het eerste boek dat systematisch bekijkt welke rol staten spelen in de constructie van geschiedenis en herinnering.

  Lees meer...

Inventaris van het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron

 De herinnering van een mythische Belgische militaire eenheid eindelijk toegankelijk

Als de militaire eenheden uit de Tweede Wereldoorlog hun activiteiten staken na de Duitse capitulatie, voelen de voormalige strijders de noodzaak om de herinnering in ere te houden en de volgende generaties bewust te maken van hun offers voor het vaderland. Het verwerven en het inventariseren van het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron zijn voor het CegeSoma bijzonder belangrijk, gezien de impact van de twee Wereldoorlogen op de Belgische samenleving. Lees meer...

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15