PDF Afdrukken E-mail

Beeld en geluid De sector beeld en geluid beheert en valoriseert de foto's, de affiches, het geluidsarchief, de interviews en de audiovisuele documenten.

 

 De online beeldbank raadplegen

 

fototheek - affiches - videotheek - geluidsarchieven - interviews

 

De fototheek
Kleine jongens, leden van de 'Zonen van de wolvin', fascistisch Italië 1938.    #CRLF#
Kleine jongens, leden van de 'Zonen van de wolvin', fascistisch Italië 1938.

Het grootste deel van de fotocollectie komt van het persagentschap SIPHO dat actief was in België tussen 1930 en 1944. De directeur ervan werd in 1946 verdoordeeld voor collaboratie. In het kader van die veroordeling werden de foto's geconfisceerd en in 1970 overgedragen aan het Centrum.

 

Deze belangrijke collectie (300.000 stuks), die betrekking heeft op België en het buitenland, werd regelmatig verrijkt met nieuwe aanwinsten zoals de foto's van Otto Kropf (dagelijks leven in het bezette België), van Raphaël Algoet (over de bevrijding van de kampen in 1945), van André Cauvin (over Congo) en foto's uit privébestanden die voornamelijk betrekking hebben op de Grote Oorlog en de Tweede Wereldoorlog, evenals op de Belgische kolonisatie en de jaren 1950. 

 

 Italiaanse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Italiaanse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1998 wordt de fotoverzameling systematisch gedigitaliseerd. Meer dan 300.000 foto's zijn geïnventariseerd en gescand en kunnen via de online catalogus bekeken worden.

 

Tarieven fotoreproducties

 

Bestelbon (Het document wordt aangepast)

 

 De affichesAffiche "Landarbeid is gezond"

Sinds zijn oprichting in 1969 heeft het CEGESOMA een belangrijke affichecollectie opgebouwd, waarvan een groot deel met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Ze bevat aanplakbiljetten uitgaande van de Belgische administratie en documenten in het kader van de Duitse en de geallieerde (Britse en Canadese) propaganda. Maar eveneens andere thema's komen aan bod: communistische propaganda, cinema, koloniale propaganda, de jaren dertig, Rexisme, pacifisme, de Koude Oorlog en de Europese eenmaking. Ook een deel van de collectie van de beroemde tekenaar Wilchar uit de jaren dertig en veertig maakt deel uit van ons affichebestand. Op dit ogenblik telt onze collectie bijna 3.000 affiches. De affiches worden systematisch gescand en in onze beeldbank (Pallas) ingevoerd.

Vijf affiches die representatief zijn voor de collectie zijn gereproduceerd in kleur als postkaart. Eén kaart kost 0,50 €, een volledige reeks van 5 kaarten kost 2 €.

 

De affiches raadplegen

 

De videotheek

De videotheek van het CEGESOMA bestaat uit ongeveer 600 videobanden. Ze komen in hoofdzaak van de documentaires van de VRT en de RTBF over de Tweede Wereldoorlog (uitzendingen van Maurice De Wilde over de vooroorlogse periode en de bezetting, de reeksen over het verzet en het dagelijks leven, de reeks Jours de Guerre enz.).

De collectie wordt thematisch verbreed met onder meer de hele reeks 'Inédits' van de RTBF. De collectie bevat tevens een groot aantal DVD's.

 

De video's raadplegen

 

De geluidsarchieven

Deze collectie omvat 4.500 langspeelplaten van Zender Brussel en Radio Bruxelles, die tijdens de bezetting het radio-monopolie hadden. Een ander deel is afkomstig van de Belgische radio uit Londen en New York. Het CEGESOMA bewaart een origineel en een kopie op cassette (resultaat van een samenwerking met de VRT). Op basis van dit materiaal werden twee geluidsdocumenten samengesteld in samenwerking met de BRT en het Gemeentekrediet : België beeft en… buigt (over het vooroorlogse België) en België bezet en bevrijd (over de bezetting en de bevrijding).

 

De geluidsarchieven raadplegen

 

De interviews

William Ugeux
William Ugeux (1909-1997), een belangrijk figuur van het Belgisch verzet, leider van Zéro, werd meermaals geïnterviewd door onderzoekers van het Centrum.
Het CEGESOMA beheert een imposante en gevarieerde collectie interviews. De eerste dateren van de vroege jaren zeventig. De collectie omvat:

- 1.800 opnames van interviews met verzetslui, collaborateurs en andere getuigen van de Tweede Wereldoorlog, afgenomen door onderzoekers van het Centrum (volledig gedigitaliseerd);

- 700 interviews afgenomen door journalisten van RTBF (voor de reeks Jours de Guerre);

- de interviews afgenomen door de ploeg van Maurice De Wilde (VRT) voor zijn tv-uitzendingen over collaboratie, repressie en verzet;

- 1.200 gesprekken over het dagelijks leven in België tijdens de besetting, opgenomen van 1984 tot 1998 voor een enquête onder leiding van professor Jacques Lory (UCL).

 

De interviews afgenomen door onderzoekers van het Cegesoma raadplegen

 

Wij moedigen studenten en onderzoekers aan om interviews die ze afgenomen hebben voor hun onderzoek in bewaring te geven aan het CEGESOMA. Zo worden ze in de beste omstandigheden bewaard en zijn ze beschikbaar voor toekomstig onderzoek. Indien u geïnteresseerd bent in de voorwaarden van dit type bewaargeving kan u contact opnemen met Florence Gillet.

 

Voor schenkingen, tips, vragen :  Florence Gillet

 

De online beeldbank raadplegen