PDF Afdrukken E-mail
Bibliotheek   

De bibliotheek bestaat uit ruim 90.000 boeken en brochures, meer dan 4.000 titels van periodieken en kranten en een grote collectie persknipsels. Het collectieprofiel was aanvankelijk toegespitst op de Tweede Wereldoorlog. De bibliotheek van de Informatiedienst van de regering in Londen en de collaboratiepers die door het gerecht na de Tweede Wereldoorlog in beslag werden genomen, vormen de basis van de collectie. De lacune die bij de start in 1969 bestond wordt geleidelijk weggewerkt, vooral met giften. Tegelijk kocht de bibliotheek systematisch de nieuw verschenen publicaties over België en de Tweede Wereldoorlog aan.

 

Rayonnages de livres

Vanaf de jaren 1990 wordt het collectiedomein chronologisch en thematisch verbreed. De bibliotheek verwerft publicaties over de mondiale politieke en culturele geschiedenis tijdens de korte twintigste eeuw : van de Eerste Wereldoorlog tot de jaren 1970. Binnen dit brede veld ligt het accent op conflictgebonden thema's met actualiteitswaarde zoals: nationalisme, etniciteit, racisme, migratie, communisme, extreem-rechts, kolonisatie/dekolonisatie en volkerenmoord. Die thema's bepalen ook de keuze van de abonnementen op de lopende nationale en internationale historische tijdschriften (ruim 65 titels).De lijst van tijdschriften warop we geabonneerd zijn is hier beschikbaar.

 

De collectie periodieken en kranten die door giften en ruil permanent aangroeit is bijzonder verscheiden. Behalve kranten en weekbladen voor het grote publiek treft de lezer er ook periodieken aan van politieke partijen, sociale organisaties en actiegroepen. De clandestiene pers verdient een bijzondere vermelding. De collectie van het Centrum is de rijkste van het land. Ze is voortaan online via internet raadpleegbaar op the website The Belgian War Press, die de clandestiene pers van de beide wereldoorlogen ontsluit.

 

 

De geïntegreerde catalogus Pallas ontsluit de bibliotheek van het CEGESOMA.

 

De clandestiene en door de geallieerden verspreide vlugschriften documenteren de psychologische oorlogsvoering. Alle vlugschriften zijn bovendien gedigitaliseerd en kunnen via Pallas geraadpleegd worden (tik 'Vlugschriften' in het veld 'Woord uit titel' en beperk de zoekactie tot de rubriek 'Fototheek').

 

 

 

Voor giften, tips, vragen:  Alain Colignon.