PDF Afdrukken E-mail

Vrijwilligers  Het CegeSoma kan al vele jaren rekenen op de medewerking van een dynamische ploeg vrijwilligers. Onder leiding van Fabrice Maerten, hoofd van de afdeling documentatie, doen ze essentieel klasseer- en inventariseringswerk van fondsen met betrekking tot de politieke en culturele geschiedenis van de België tussen 1914 en de jaren zeventig in het algemeen en de beide wereldoorlogen in het bijzonder. De vrijwilligers betrekken ruime lokalen en krijgen dezelfde logistieke ondersteuning als het personeel van het CegeSoma. Ze zijn ook betrokken bij verschillende collectieve projecten van het CegeSoma.

 

We zoeken nog steeds vrijwilligers met een passie voor het methodisch klasseren van archieven, persknipsels of foto's. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Fabrice Maerten.

 

In 2019 zijn in de instelling vrijwilligers actief :

  • Bruno Picard, Nico Theunissen , Francis Lambrechts, Marc De Win en Emile Dejehansart verwerken archief onder leiding van Fabrice Maerten.
  • Mania Kozyreff werkt in de bibliotheek onder leiding van Alain Colignon. Zij is verantwoordelijk voor de sector Persknipsels en probeert zo nauwkeurig mogelijk de personen die voorkomen in de trefwoorden van de Pallas catalogus te identificeren.
  • Dirk Martin, die onder supervisie  van Chantal Kesteloot vertalingen maakt voor de sector publieksgeschiedenis.

Het CegeSoma kan verder ook rekenen op de vrijwilligers van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF). Sinds september 2018 maakt Johanna Neumann deel uit van het leeszaalteam en verricht ze werkzaamheden voor de afdeling Documentatie. 

 

Jaarlijkse bijeenkomst van de ASF-vrijwilligers in het CegeSoma

 Op 19 juni had de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de ASF-vrijwilligers en hun projectpartners in de conferentiezaal van het CegeSoma.

Al 60 jaar stuurt ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), een vereniging opgericht door tegenstanders van het nazisme, jaarlijks  ongeveer 170 jonge Duitse vrijwilligers naar landen waar de bevolking  tijdens de Tweede Wereldoorlog geleden heeft onder de misdaden van de nazi's. In 1963 kwamen de eerste ASF-vrijwilligers in België aan. Lees meer...

ASF België Vredesdienst en het CegeSoma, een langlopend partnerschap

 Sinds 2010 coördineren ASF België Vredesdienst en CegeSoma een gezamenlijk project - “Ballingschap in België” - over de immigratie van Duitse vluchtelingen in België van 1933 tot 1940. Het doel van het project is de kennis over het thema te verdiepen en de trajecten van deze vluchtelingen te volgen via hun levensloop.

Lees meer...

Vrijwilligers – Vertrek van het oudste (in dienstjaren) lid van het team

  

Na Gilbert Waeyenbergh, die na 20 jaar intensief werk het volledige klassement van de foto's van het pro-Duitse persagentschap Sipho realiseerde, en die ons in December 2013 verliet, zien we nu met lede ogen het vertrek tegemoet van de toegewijde Pierre Brolet. Hij verlaat CegeSoma deze maand november 2016. Hij laat tientallen inventarissen en lijsten na die de toegang tot de vele archiefcollecties vergemakkelijken.
Lees meer...

Vrijwilligers en stagiairs

Een gewaardeerde steun voor het Cegesoma

 Wegens budgettaire krapte beschikte onze instelling de afgelopen twee jaar niet over de financiële middelen om jobstudenten in dienst te nemen tijdens de zomermaanden. Het werk van de stagiairs en vooral van de vrijwilligers werd daardoor des te kostbaarder. Hun werkzaamheden situeerden zich meestal in de sector Documentatie, waar ze een gewaardeerde steun betekenden bij de ordening en terbeschikkingstelling van de collecties. Lees meer...