PDF Afdrukken E-mail

De Vrienden van het CEGESOMAIn 1991, besliste het Wetenschappelijk Comité van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog de "VZW De Vrienden van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" op te richten. Van enkele aangeslotenen in het begin groeide de vereniging aan tot meer dan 150 leden vandaag. Om zich aan te passen aan de nieuwe benaming van het Centrum werd de naam in 1997 omgevormd tot VZW De Vrienden van het CEGESOMA.

 

De doelstellingen van de VZW zijn

  • de activiteiten van het Centrum bevorderen met alle middelen die in verband staan met zijn studieobject.
  • de interesse voor het Centrum in het bijzonder en voor de studie van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen stimuleren.

Feest

Sinds zijn oprichting organiseerde de VZW verschillende activiteiten en bezoeken: een wedstrijd oorlogsverhalen (die een groot succes kende en de aanleiding vormde voor een publicatie), bezoek aan de Maginot-Linie, aan het Fort van Breendonk, het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen, het Centre d'Histoire de la Guerre et des Fusées te Wizernes, de tentoonstelling Vrouwen en Oorlog, aan Raversijde...

 

Lidmaatschap : Het jaarlijks lidgeld bedraagt 15 euro, te storten op rekeningnummer IBAN : BE86 0001 4910 3750 - BIC : BP0TBEB1.

 

De leden van de VZW genieten van de volgende voordelen :

  • uitnodiging voor seminaries (op aanvraag) en andere wetenschappelijke activiteiten die door het Centrum worden georganiseerd;
  • 30 % vermindering op alle publicaties van het Centrum, behalve op de Bijdragen tot Eigentijdse Geschiedenis (BEG). 

Wenst u lid te worden van de VZW of wil u meer informatie, stuur een mail naar asbl-vzw@cegesoma.be