PDF Afdrukken E-mail

Wetenschappelijke activiteiten  

Regelmatig organiseert het CEGESOMA studiedagen en nationale en internationale colloquia. Doelstellingen zijn: al dan niet gevestigde historici aan het woord laten recent, recent onderzoek onder de aandacht brengen een ontmoetingsplaats zijn voor historici van Belgische en buitenlandse universiteiten.

Om op de hoogte te blijven kan u zich inschrijven op onze mailinglijst.

 

Balans van de Dag van de Jonge Historici bij het CegeSoma

 Op 19 april 2018 organiseerde het CegeSoma de 12de editie van haar dag voor jonge historici, hetzij op zoek naar een onderwerp voor hun toekomstige Masterscriptie, hetzij recent afgestuurd talent.

Ditmaal was het centrale thema de repressie na de Eerste en Tweede Wereldoorlog en meer in het algemeen de onderzoeksmogelijkheden rond de archieven van het militaire gerecht. Lees meer...

ONDERZOEK - Feestelijke voorstelling van 10 jaar onderzoek over Justitie

 Op vrijdag 22 september worden de eindresultaten van de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP's) Justice & Society en Justice & Populations feestelijk gepresenteerd in het Paleis der Academiën in Brussel (enkel op uitnodiging). Met dit evenement willen de organisatoren aan professionals in de juridische, politionele, journalistieke, politieke en wetenschappelijke wereld laten zien wat tien jaar onderzoek naar de Belgische justitie heeft opgeleverd. Voor het grote publiek verscheen eind 2016 al het boek Het verhaal van justitie, dat een vergelijkbaar doel nastreeft. Lees meer...

Open WORKSHOP - Scope and Limits of Reconciliation

 Op 29 mei organiseren het CegeSoma en het CECRI een  open workshop met betrekking tot de draagwijdte en de grenzen van verzoening ('Scope and Limits of Reconciliation'). Sandra M. Rios Oyola et Björn Krondorfer zullen over het onderwerp van gedachten wisselen. Lees meer...

Opleiding - 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog

 Het CegeSoma organiseert deze lente samen met FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Instituut voor Publieksgeschiedenis-U Gent drie opleidingssessies voor erfgoedorganisaties en lokale historici waarin gerenommeerde historici nieuwe pistes voorstellen om de geschiedenis te schrijven van het dagelijkse leven, van het verzet en van de collaboratie in Vlaanderen.

Inschrijving en info: http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming/

Workshop - Dagboeken en dagelijks leven WOII

Op 31 maart 2017 vindt in onze conferentiezaal een workshop plaats over het gebruik van dagboeken voor de studie van het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze workshop kadert in een lopend FWO-onderzoek aan de VUB (promotor: Hans Vandevoorde).
Lees meer...

EHRI - Open Call

 Open Call voor beurskandidaten van EHRI bij het CegeSoma (deadline: 31 maart 2017)

Het EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) project, waarvan het CegeSoma een consortiumpartner is, wil onderzoek over de Holocaust  ondersteunen en aan moedigen. EHRI biedt verschillende beurzen aan zodat internationale onderzoekers kunnen verblijven in verschillende wetenschappelijke instellingen over heel Europa, waaronder ook het CegeSoma. Indien u deze onderzoeksbeurs wil aanvragen kan u onze splinternieuwe site bezoeken die ontwikkeld werd voor mogelijke beurskandidaten. De deadline is 31 maart 2017.

 

Oorlogsburgemeesters tijdens WO II

  Nieuwe publicatie en een internationaal congresIn november 2016 verscheen het nieuwe boek van CegeSoma-medewerker Nico Wouters Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46 bij Palgrave. Het Engelstalige boek is een vergelijking van de rol van burgemeesters onder de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Nederland en Frankrijk (Nord en Pas-de-Calais).
Lees meer...

De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

 Op 26 april 2016 co-organiseert CegeSoma een studiedag rond de toekomstperspectieven voor het onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Wat zal er gebeuren met het lopende onderzoek na november 2018 ? Hoe kan alle inzet rond WO I na 2018 duurzaam verankerd worden ? We nodigen u uit hierover mee na te denken via interactieve workshops.
Lees meer...